Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ขั้นตอนการสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้น : เรื่องเล่าจากคนสร้างปั๊ม

โดย : บริษัท เอสจีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (SGM ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.)

นี่คือ เรื่องเล่าจากคนสร้างปั๊ม ตอนที่ 2 ที่ SGM มีความยินดีและประสงค์จะถ่ายถอดเรื่องราวที่กลั่นจากประสบการณ์อันยาวนานในวงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมบำรุง รีโนเวท สถานีบริการน้ำมันทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มาอย่างมากมายทั่วประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเล่าเรื่องราวให้เพื่อนพี่น้องในวงการก่อสร้าง และถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงฉายภาพความจริงจากประสบการณ์จริงในธุรกิจปั๊มน้ำมัน ให้กับผู้ที่กำลังสนใจอยากลงทุนในธุรกิิิจนี้ ซึ่งไถ่ถามกันเข้ามาเยอะ ในแบบที่เล่าตรงๆ สั้นกระชับ อ่านง่าย  ได้ใจความ อย่างไรก็ตามหากใครที่ยังไม่ได้ตาม ตอน 1. สามารถกดเข้าไปอ่านได้ที่นี่

คุณสุรเชษฐ์​ สุวรรณ​ะ​ Chief Executive Officer (CEO)​ บริษัท เอสจีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

การมีปั๊มน้ำมันนั้นหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าสักวัน เราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ เพราะดูเป็นธุรกิจที่ไกลตัว ดูเป็นเรื่องยากสำหรับการลงทุน มีขั้นตอนมากมาย เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำมัน ตลาดเงิน ความผันผวนในเศรษฐกิจปัจจุบัน และที่สำคัญคือความปลอดภัย เนื่องจากการกักเก็บน้ำมันไว้เป็นจำนวนมากมีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

แต่หากเรามีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ อย่างถ่องแท้ เราก็สามารถที่จะลงทุนในธุรกิจปั้มน้ำมันได้ นี่คือธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของกิจการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และแนวทางในการสร้างปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถสร้างธุรกิจและต่อยอดกิจการต่างๆ ในปั๊มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น คราวนี้ SGM จะมาเล่าถึงขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้น ซึ่งมีขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงการเริ่มดำเนินกิจการ ดังนี้

1. งานใบอนุญาต

งานใบอนุญาต ก่อนที่จะเริ่มสร้างปั๊มน้ำมันจำเป็นต้องขออนุญาต โดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการขออนุญาต ดังนี้

  • งานเขียนแบบ เพื่อยื่นขออนุญาต
  • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร หรือที่เรียกว่า อ.1
  • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า ธพ.น.2
  • ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 11 หรือที่เรียกว่า ม.11

2. การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ในการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการจากที่ดินเปล่า ที่ทำการกำหนดความสูงของพื้นไว้ และถมให้สูงขึ้น โดยทำการถมครั้งละ 30 เซนติเมตร และบดอัดหนึ่งครั้ง ไปเรื่อยๆ จนที่ดินถึงระดับความสูงที่ต้องการ

3. ขั้นตอนงานก่อสร้าง

ขั้นตอนงานก่อสร้าง ปกติแล้วงานก่อสร้างปั๊มน้ำมันแบ่งขั้นตอนงานเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

  • งานรากฐานและโครงสร้าง โดยการจัดหาบริษัทที่ชำนาญงานมาสำรวจที่ดิน เพื่อระบุ 'ระยะการตอกเสาเข็ม' จากนั้นจึงเริ่มทำงานรากฐาน ประกอบด้วย พื้นลานปั๊มน้ำมัน กำแพงกันไฟ และรางระบายน้ำส่วนในด้านโครงสร้างเตรียมสร้างฐานไว้ เพื่อนำโครงสร้างหลังคาที่เชื่อมไว้มาติดตั้ง
  • งานโครงสร้างหลังคา โดยการเริ่มทำโครงสร้างในส่วนของอาคารคลุมปั๊ม เชื่อมโครงสร้างหลังคา จากนั้นจึงยกหลังคาขึ้นไปไว้บนโครงสร้างตามแบบที่ได้กำหนดไว้

4. งานระบบไฟฟ้า-ประปา

งานระบบไฟฟ้า-ประปา ศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ของปั๊ม มาจากงานระบบนี้ การวางโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า-ประปา จึงจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการใช้งาน และควบคู่กับความปลอดภัยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้งานระบบในขั้นตอนนี้ ยังรวมถึงระบบสุขาภิบาล ระบบกำจัดปลวก ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสาร รวมถึงระบบดับเพลิง ทั้งนี้งานระบบทั้งหมดจะก่อสร้างก่อน หลัง หรือควบคู่ไปกับงานโครงสร้างอยู่ที่ลักษณะงาน

5. งานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน

งานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อฝังถังน้ำมันเรียบร้อยแล้ว จึงเดินไลน์ท่อน้ำมันมาตามหัวจ่าย ในขั้นตอนนี้จะมีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับใบในการกักเก็บน้ำมันได้

6. งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน

งานติดตั้งตู้จ่าย ติดตั้งตู้จ่ายทุกตู้ตามถังและระบบท่อที่วางแผนไว้ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาตในการขายน้ำมัน

7. งานทดสอบระบบ

งานทดสอบระบบ เมื่อระบบต่างๆสมบูรณ์พร้อมดำเนินการจะมีการทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น คือการทดสอบระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบน้ำมัน การจ่าย การเติมน้ำมันว่า ระบบนั้นปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหล

8. อาคารเพิ่มเติม

อาคารเพิ่มเติม หากปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจอื่น ควบคู่ไปด้วย จะมีการสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น มินิมาร์ท ร้านค้า ห้องน้ำสาธารณะ โกดังเก็บสินค้า ซึ่งการวางแผนโครงสร้างอาคารจะอยู่ภายไต้การถูกกำหนดด้วยมาตรการเดียวกันกับปั๊มอย่างรอบคอบ เพื่อสอดคล้องกับความปลอดภัยเนื่องจากอยู่ในสถานที่เดียวกัน

9. ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ป้ายตู้จ่าย ป้ายไฟ ที่จอดรถ หรืองานตกแต่งต่างๆ เป็นต้น

10. ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ปั๊มน้ำมันพร้อมให้บริการ

เมื่องานก่อสร้างต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการทำ Check list ตรวจสอบสถานีก่อนเปิด เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มลงน้ำมัน และสามารถให้บริการเป็นสถานีน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ระบุไปนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

ครับ ตอนที่ 2 นี้ SGM มาเล่าคร่าวๆ ถึงขั้นตอนการสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้น คราวหน้า SGM จะมาเล่าถึงขึ้นตอน​ วิธีการติดตั้ง​ และการบำรุงรักษา​ ถัง​น้ำมัน​และท่อน้ำมัน ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการซ่อมบำรุงเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด ซึ่ง SGM คือบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างปั๊มน้ำมันเป็นพิเศษ มีความสามารถและศักยภาพในการก่อสร้างอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุง ปรับปรุงระบบ หรือรีโนเวทให้เหมือนใหม่ เราก็เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเช่นกัน

นอกจาก SGM จะรับเหมางานก่อสร้างปั๊มน้ำมันและสถานีบริการทั่วประเทศแล้ว เรายังรับงานก่อสร้างอาคารร้านค้าเช่า งานก่อสร้างอาคารต่างๆ งานโครงสร้างเหล็ก สร้างตลาด โกดัง คลังสินค้า รวมไปถึงการจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับปั๊มน้ำมันครบวงจร​ จำหน่ายระบบการวัดน้ำมันอัตโนมัติ ATG  จำหน่ายระบบการขายน้ำมัน POS  จำหน่ายท่อถังทุกประเภท​ และรับเหมางานป้ายสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภทด้วยครับ

หากสนใจสอบถาม หรือต้องการปรึกษา โปรดโทรหา ปรึกษาได้ ฟรี!

บริษัท เอสจีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
SGM ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
493/17 ซอยเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
TEl : 02-688 4691
Hot Line : 081-840 4989
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fb : @SGMengineer
Line ID : src.engineer​รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 22 April 2022 14:36

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

“ไต้หวัน” เปิดพาวิเลียน Taiwan Excellence กลางงาน Manufacturing Expo 2022 ยกทัพผู้ผลิตชั้นนำ อวดโฉมโซลูชั่นระบบอัตโนมัติล้ำสมัยศักยภาพ ร่วมผลักดันผู้ผลิตไทย “ร่วมเปลี่ยนโลก”

"Senior Aerospace" ปรับนวัตกรรมผลิต รุกไทยสู่ศูนย์กลางการบินของเอเชีย

ITD ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ การรับไม้ต่อของคลื่นลูกใหม่ ภายไต้การตุน Backlog กว่า 2.7 แสนล้าน

“AP Thai” เฮยอดขายแนวราบทะลุ 1.3 หมื่นล้านบาท เล็งเปิดตามเป้า 65 โครงการ

ESC ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำตาลทรายชั้นนำของประเทศ ด้วยรางวัลการันตีระบบผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Samsung นำเสนอนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตที่บ้าน ในงาน Bespoke Home 2022

ครั้งแรก MOS Burger x Hello Kitty จับคู่จิ้นเสิร์ฟความน่ารักแบบลิมิเต็ด อิดิชัน  พร้อม Meet & Greet กับน้อง Hello Kitty ที่เซ็นทรัลเวิลด์

“หนุ่ม กรรชัย” ยังฮอตได้อีก พร้อมขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ True Gigatex PRO Life  ตอกย้ำผู้นำเทรนด์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM