Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้งานสำเร็จ

โดย : บริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  (PREMIUM DESIGN AND CONSTRUCTION CO., LTD.)

นอกจากความพร้อมเรื่องแบบและงบประมาณแล้ว การคัดเลือกผู้รับเหมานั้นเป็นเรื่องสำคัญในลำดับถัดมาที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความสมบูรณ์ของงานตามที่เจ้าของดครงการคาดหวังไว้ ที่สำคัญจะต้องศึกษางานพูดคุยติดต่อกับผู้รับเหมาและทีมช่างอย่างน้อย 3-6 เดือน หรืออาจจะ 1 ถึง 3 ปีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาจึงควรพิจารณาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาความยุ่งยากที่อาจเกิดขี้นตามมาในภายหลังด้วย ดังนั้นการเลือกผู้รับเหมาควรพิจราณาอย่างรอบคอบ โดยมีหลักเกณฑ์ตัดสินใจคร่าวๆ ดังนี้

ผู้รับเหมาต้องเชี่ยวชาญงาน

ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างแตกต่างกัน ตั้งแต่งานก่อสร้างที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักอย่างเช่น อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) หรือ อพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กให้เช่า ไปจนถึงงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างและงานระบบอาคาร จำพวกอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น การเลือกผู้รับเหมามาสร้างบ้านซึ่งนอกจากพื้นฐานเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานตกแต่งปิดผิวเพื่อความสวยงาม จึงควรพิจารณาว่าผู้รับเหมามีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านมากน้อยเพียงใด งานที่เคยก่อสร้างเป็นงานที่รับเป็นผู้รับเหมาหลักหรือเป็นผู้รับเหมาช่วง และถ้าเคยก่อสร้างในแต่ละโครงการ ก็ยังมีโครงการหลายระดับที่ต่างมาตรฐานกันอีก ซึ่งความละเอียดในงานก่อสร้างแต่ละโครงการก็จะแตกต่างกันมากทีเดียว

นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบงานโครงสร้างที่ถนัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก หรือ โครงสร้างไม้ เนื่องจากมีวิธีการสร้างบ้านเฉพาะทางแตกต่างกันไป ซึ่งหากเราเลือกใช้ผู้รับเหมาตามงานที่ถนัดงานก็มีโอกาสออกมาตรงตามใจเรา และในระหว่างขั้นตอนการสร้างบ้านสามารถลงรายละเอียดทางเทคนิคได้ลึกกว่า รวมทั้งปัญหาระหว่างการก่อสร้างก็จะน้อยลงตามไปด้วย

ผู้รับเหมามีผลงานให้ดูจริง ตรวจสอบได้ มีเจ้าของโครงการเดิมให้การอ้างอิง

เมื่อติดต่อหาผู้รับเหมาแต่ละรายได้แล้ว  ก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือเซ็นสัญญา ต้องขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา ตัวอย่างง่ายสุด อาจเป็นแฟ้มรูปภาพสะสมผลงาน หรืออาจไปดูผลงานโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว  โดยสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเจ้าของโครงการที่เคยใช้บริการมาก่อน  วิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสจะได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ และมีผลงานดี  เพราะมีคนช่วยการันตีผลงานให้  และช่วยเล่ารายละเอียดการทำงานของผู้รับเหมารายนั้นว่าเป็นอย่างไร ช่างถนัดงานอะไรบ้าง มาตรฐานงานก่อสร้างของช่างอยู่ในระดับไหน มีวิธีการทำงานเพื่อควบคุมเวลา คุณภาพงาน และงบประมาณอย่างไร  ทำงานเรียบร้อยมีระเบียบหรือไม่  มีการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างไรบ้าง  รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไรระหว่างก่อสร้างบ้าง  จะได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานงานก่อสร้างของเจ้าของโครงการแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เช่น บางคนต้องการงานก่อสร้างเรียบร้อยได้คุณภาพ ถึงแม้เวลาก่อสร้างจะล่าช้าบ้าง บางคนจำเป็นต้องให้บ้านสร้างเสร็จในเวลาที่กำหนด ควบคุมงบประมาณได้ดี งานก่อสร้างอาจบกพร่องไปบ้างก็ยอมรับได้ เป็นต้น ดังนั้นเจ้าของโครงการจึงควรมีเกณฑ์ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาจากข้อมูลที่ได้สอบถามด้วย

ผู้รับเหมาต้องมีทัศนคติในการทำงานตรงกับเจ้าของโครงการ

โดยปกติเมื่อเราอยู่ในระหว่างเจรจาติดต่อหาผู้รับเหมา เราจะคัดกรองผู้รับเหมาเหลือ 2-3 รายก่อนตัดสินใจเลือก ในขั้นตอนนี้แหล่ะที่เราต้องพูดคุยศึกษาอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาดูทัศนคติในการทำงาน และดูว่าผู้รับเหมามองเห็นภาพงานก่อสร้างเป็นภาพเดียวกันกับเราหรือไม่  โดยพูดคุยตกลงกันในเรื่องแนวทางการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน เงื่อนไขของแต่ละฝ่าย ราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งทัศนคติต่อโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อลดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เราต้องพูดคุยสอบถามให้ถ่องแท้ว่าผู้รับเหมามีทัศนคติการทำอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เป็นต้น

ผู้รับเหมามีมาตรฐานในการทำงานอยู่ระดับไหน

สำหรับมาตรฐานในการทำงานของผู้รับเหมานั้น เจ้าของโครงการสามารถสังเกตได้ตั้งแรกเริ่มติดต่อนัดหมายทั้งการพูดคุย การรักษาคำพูด ตรงต่อเวลา ความแม่นยำในข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้าง” ซึ่งผู้รับเหมาอาจจัดทำขึ้นเองทั้งหมด หรือกรอกในฟอร์มเอกสารราคากลาง (BOQ : Bills of Quantity) ที่เจ้าของโครงการเตรียมไว้ใน “เอกสารสัญญาว่าจ้าง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการแบ่งงวดงาน และเงื่อนไขในการว่าจ้างต่าง ๆ ตลอดจนการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีเอกสารแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ รวมถึงรายชื่อผู้ประสานงานและทีมงานก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน หัวหน้าช่าง) ด้วย เอกสารทั้งหมดนี้แสดงถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการทำงานที่จะช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกผู้รับเหมารายไหน โดยจะถูกใช้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถตอรวจสอบเรื่องมาตรฐานอื่นๆ เช่นมาตรฐานความปลอดภัย หรือระบบเซฟตี้ในการทำงาน ซึ่งอาจจากสังเกตจากแฟ้มประวัติ ภาพการแต่งตัว ภาพขณะทำงาน เป็นต้น

สนใจสอบถามปัญหาการก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน ตกแต่ง ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา โปรดติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
PREMIUM DESIGN AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
1/34 ซอยโชคชัย 4 ซอย 65 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-044 0599, 087-975 0899, 084-102 9075
Fax : 02-935 9396
ID Line : somsak.263รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(6 votes)
Last modified on Monday, 01 April 2024 01:48

Related items

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

มันส์ระเบิดแน่! กับโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศไทย ช่วงท้ายฤดูกาล สนาม 8-9 ที่ Silver Rock Bike Park วันที่ 13-14 ก.ค. 67 นี้

S&J มุ่งรักษาการเติบโต มั่นยึดถือแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ย้ำเป็น 1 ใน 25 บริษัทที่ทำคะแนนสูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ คือรางวัลของการขับเคลื่อน เป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ

ZOOMLION มินิโรดโชว์ เมกาโฮม กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

SCG HEIM เปิดตัว 3 แบบบ้านสไตล์ใหม่ “New Design ULTIMATE Series” ชูจุดขายด้านสุขภาพและการอยู่สบาย เจ้าของบ้านประสานเสียงตอบรับคือบ้านคุณภาพเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น รับโอกาสอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยโตไม่หยุด เตรียมจัด “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024” เชื่อมเครือข่ายนักธุรกิจทั่วอาเซียน

Zoomlion ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์งานเหมืองครบวงจร ชูการบริการหลังการขายที่เข้าใจลูกค้ายิ่งกว่าเดิม

“คุณภาพของงาน การบริการที่ดี ตอบสนองทันใจ” คือหัวใจความสำเร็จของบริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้งานสำเร็จ

ESC ปิดหีบสำเร็จตามเป้า มุ่งรณรงค์ลดการเผาอ้อย ชูแนวคิด Full Integrated System เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM