Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Power (71)

PEA ENCOM ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ SHARGE ผู้นำตลาด EV Charger ตั้งบริษัทร่วมทุน “เอ็นคอม ชาร์จ” ผนึกกำลังขายเครื่อง EV Charger พร้อมให้บริการติดตั้งามที่อยู่อาศัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ หวังช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้าน EV พลิกโฉมอนาคตประเทศ

BPP รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรกของปี 2565 ด้วยกำไรสุทธิ 2,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 182 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 3,641 ล้านบาท

PRECISE คว้ารางวัล Thailand Vision Zero อย่างต่อเนื่องในระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทาง Vision zero จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ที่มุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech" หรือ "Company") ผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ชั้นนำของโลก ประกาศว่า บริษัทมีความคืบหน้าตามแผนงานในการขยายขีดความสามารถให้ถึง 4GWh ภายในเวลา 3 ปี แม้เวลาจะค่อนข้างกระชั้นชิดก็ตาม

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทในเครือ พรีไซซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะครบวงจร ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ เดินหน้าผลิตสินค้าตามแผนงาน เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นในปี 64 แม้จะเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด แต่ด้วยการบริหาร รวมถึงการวางแผนมาตรการป้องกัน ควบคุมที่เข้มแข็ง ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ส่งผลให้พรีไซซยังคงดำเนินงานได้ตามกำหนด

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รับรางวัลประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4 ปีซ้อน

Shanghai Electric รุกขยายธุรกิจและหาพันธมิตรร่วมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซ การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และการจัดการพลังงานในต่างประเทศ 

สายส่งไฟฟ้า 500kV ความยาว 41.42 กม. จะเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของกรุงเทพฯ

คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล (ซ้าย) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับมอบรางวัล Thailand's Top Corporate Brand 2019 สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2 ปีซ้อน

Page 1 of 6
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM