November 28, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Qantas ประกาศผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

แควนตัสกรุ๊ปยังคงปลื้มผลประกอบการปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 พร้อมเดินหน้าโครงการซันไร้ซ์ (Project Sunrise) เชื่อมเส้นทางบินนิวยอร์กและลอนดอนไปซิดนีย์ ปรับปรุงและแนะนำฝูงบินใหม่ พัฒนาห้องพักรับรองผู้โดยสาร ปรับปรุงโปรแกรมสะสมคะแนนการเดินทาง สานต่อนโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้โบนัสพนักงาน เป็นต้น

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 แควนตัสกรุ๊ปมีกำไรก่อนภาษี 1,300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (27,111 ล้านบาท) และกำไรตามกฏหมายก่อนหักภาษี 1,270 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (26,472 ล้านบาท) น้อยกว่าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ร้อยละ 17 ซึ่งมีสาเหตุจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 614 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ( 12,798 ล้านบาท) และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศในส่วนที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมัน 154 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (3,210 ล้านบาท) นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 92 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1,919 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามในส่วนของผลประกอบการโดยรวมแควนตัสกรุ๊ปยังคงดำเดินงานมีผลกำไร มีเงินสดหมุนเวียนเพื่อใช้ในการลงทุนต่างๆ รวมถึงการที่มีผู้ถือหุ้นกลับมา

 

มร.อลัน จอยส์ ประธานกรรมการบริหาร แควนตัส กรุ๊ป เผยว่า "ผลการดำเนินปีงบประมาณ 2562 เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากสภาวการณ์ของตลาดที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่ได้รับแสดงถึงความแข็งแกร่งของแต่ละหน่วยธุรกิจ

 และแม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ แต่แควนตัสกรุ๊ปยังคงความเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการบินที่มีผลประกอบการดีที่สุดในโลก ผลประกอบการที่ได้รับสะท้อนว่าเราดำเนินกลยุทธ์การทำงานถูกต้องและสามารถก้าวข้ามความท้าทายได้

"การดำเนินงานเส้นทางภายในประเทศออสเตรเลียด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานแบบสองแบรนด์ทั้งสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์ช่วยให้เรายังคงเป็นผู้นำในตลาดคอร์ปะเรท (ตลาดองค์กร) ตลาดท่องเที่ยวแบบพรีเมียม และการเดินทางแบบประหยัด สำหรับตลาดเส้นทางบินต่างประเทศผลการดำเนินงานดีขึ้นจากจุดเด่นด้านฝูงบิน เน็ทเวิร์คการบิน และความร่วมมือกับคู่ค้า รวมถึงการให้บริการเที่ยวบินเพิร์ธ-ลอนดอน และความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ ของเราอีกมากมาย ในส่วนการดำเนินงานแควนตัสรอยัลตี้ มีอัตราการเติบโตอย่างดียิ่งในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะรายได้ใหม่จากธุรกิจประกันและการเงิน รวมทั้งโปรแกรมสะสมระยะทางฟรีเคว่นฟลายเออร์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น"

"อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของแควนตัสกรุ๊ปที่ได้รับมาจากการที่เราลงทุนและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่เราจะมอบขวัญและกำลังใจให้บุคลากรด้วยการมอบโบนัสท่องเที่ยวให้พนักงาน 25,000 คนๆ ละ 1,250 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (26,100 บาท) ในการพาสมาชิกในครอบครัวได้ 4 คน เดินทางจากซิดนีย์ไปโฮโนลูลูโดยสายการบินเจ๊ทสตาร์ ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา แควนตัสกรุ๊ปได้จัดสรรงบประมาณเงินสดไว้กว่า 340 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (7,082 ล้านบาท) และโบนัสท่องเที่ยวให้บุคลากรที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร" 

 

"เมื่อมองไปข้างหน้าแล้ว ตลาดโดยรวมยังคงผันผวน ตลาดภายในประเทศออสเตรเลียยังอ่อนตัวในเรื่องราคาที่มีการแข่งขันกันสูง ตลาดท่องเที่ยวระดับพรีเมียมยังไปได้ดี ส่วนดีมานด์ลูกค้าคอร์ปะเรท (ลูกค้าองค์กร) ยังทรงตัว ขณะที่กลุ่มธุรกิจสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมยังไปได้ดีช่วยชดเชยดีมานด์ที่ลดลงในอุตสาหกรรมอื่น เช่น ธุรกิจการเงิน และโทรคมนาคม และถ้าหากมองในแง่ของการแข่งขันแล้ว แควนตัสกรุ๊ปยังมีความแข็งแกร่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดคอร์ปะเรท (ตลาดองค์กร) และเอสเอ็มอีที่มีอัตราเติบโตต่อเนื่อง ทางด้านภาพรวมเส้นทางบินต่างประเทศยังเป็นไปในทิศทางบวกสำหรับดีมานด์ท่องเที่ยวต่างประเทศระดับพรีเมียม อย่างไรก็ตามตลาดภายในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณสะท้อนความผันผวนของตลาดที่เรายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ผลการดำเนินงานแควนตัสกรุ๊ปเส้นทางบินต่างประเทศ ลดลงราวร้อยละ 7 คิดเป็น 1,030 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (21,435 ล้านบาท สำหรับรายได้การดำเนินงานของสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์เติบโตรวมกันร้อยละ 4 เนื่องจากตั๋วโดยสารราคาสูงขึ้นจากอัตราราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทั้งนี้สายการบินแควนตัสเส้นทางบินภายในประเทศมีกำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และที่นั่งบรรทุกผู้โดยสารคงที่ร้อยละ 78 สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดคอร์ปะเรท (ตลาดองค์กร) และตลาดขนาดเล็กยังคงมีอัตราการเติบโต ช่วยชดเชยดีมานด์การท่องเที่ยวที่อ่อนตัวลง ทางด้านตลาดบุคลากรที่ทำงานในในรัฐออสเตรเลียตะวันตกและควีนสแลนด์อุตสาหกรรมยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น 47 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (980 ล้านบาท) ขณะที่สายการบินเจ๊ทสตาร์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ช่วยให้สมาชิกคลับเจ๊สตาร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 340,000 คน นอกจากนั้นสายการบินเจ๊ทสตาร์ได้อัพเกรดเครื่องบินแอร์บัส A320 แล้วเสร็จ สามารถรองรับผู้โดยสารต่อลำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ 2 ใน 3 ของตั๋วโดยสารที่เจ๊ทสตาร์กรุ๊ปจำหน่ายมีราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (2,085 บาท) 

ผลการดำเนินงานแควนตัสกรุ๊ปเส้นทางบินต่างประเทศ มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 285 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (5,941 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากการแข่งขันในตลาดและราคาตั๋วโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้มีรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ .2 หรือเท่ากับร้อยละ 86

แควนตัสกรุ๊ปยังคงมีการเปลี่ยนแปลงด้านเน็ทเวิร์คการบินและเครื่องบินเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะเส้นทางเพิร์ธ-ลอนดอน และฮับ (ศูนย์กลางการบิน) การบินที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ก็ยังมีแรงกดดันจากภาวะการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะดีขึ้นเมื่อสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์สเข้าร่วมธุรกิจและมีการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ รวมถึงเส้นทางบินบริสเบน-ชิคาโกในปีงบประมาณ 2563 ทางด้านรายได้ของแควนตัสเฟรทยังคงเป็นไปได้ด้วยดีจากการต่อสัญญากับออสเตรเลียโพสต์ออกไปอีก 7 ปี

การบริการของเจ๊ทสตาร์เส้นทางบินต่างประเทซยังเป็นไปได้ด้วยดี คงความแข็งแกร่งในตลาดท่องเที่ยวหลักๆ เช่น บาหลี และญี่ปุ่น ส่วนเจ๊ทสตาร์แจแปน และเจ๊ทสตาร์แปซิฟิกยังคงมีผลกำไร ขณะที่เจ๊ทสตาร์เอเชียเผชิญกับความท้าทายจากอัตราภาษีสนามบินและภาษีในตลาดประเทศสิงคโปร์ ส่วนเจ๊ทสตาร์นิวซีแลนด์ประสบภาวะขาดทุนและมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด

แควนตัสรอยัลตี้ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 374 ล้านออสเตรเลีย (7,794 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากโปรแกรมสะสมคะแนนการเดินทาง และจากผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินใหม่ๆ โดยมีอัตราการแลกคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และคาดว่าจะดีมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแลกคะแนนที่จะมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 นี้ และตั้งแต่มีการประกาศให้แลกคะแนนเป็นตั๋วโดยสารในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการแลกคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สำหรับโปรแกรมการให้รางวัลบิสสิเนทรีวอร์ดส์ได้ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดธุรกิจการบินในตลาดเอสเอ็มอีและรายได้จากคู่ค้ารอยัลตี้ให้สามารถเข้าถึงสมาชิกได้ถึง 250,000 ราย การสะสมคะแนนแควนตัสพ้อยท์สจากการใช้บัตรเครดิตยังคงมีความสดใส รวมถึงบัตรเครดิตของแควนตัสเอง และในส่วนของลูกค้าประกันสุขภาพของแควนตัสเพิ่มขึ้นร้อยละ 46

 

การเงิน แควนตัสกรุ๊ปมีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงาน 2,810 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (58,556 ล้านบาท) โดยยังคงดำเนินงานตามโครงการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในงบประมาณครึ่งปีแรกได้ 4,738 ล้านบาท (206 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) มีหนี้สุทธิต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 4,700 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (97,927 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายสุทธิด้านทุนหลังจากการปรับเงินสดที่รับจากการขายธุรกิจโภชนาการ (แควนตัส แคเทอริ่ง) และปล่อยเช่าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่สนามบินเมลเบิร์น 1,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (33,329 ล้านบาท) ช่วยให้มีเงินสดใช้ได้อย่างอิสระ 1,240 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (25,831 ล้านบาท) และในส่วนของการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 452 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (9,416 ล้านบาท)           

ในปีงบประมาณการดำเนินงาน 2562 แควนตัสกรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายน้ำมัน 3,850 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (80,142 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 614 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (12,796 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณดำเนินงานก่อนหน้า โดยแควนตัสกรุ๊ปยังคงปรับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนฝูงบินให้มีความทันสมัย และนำระบบวางแผนการบินใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันได้ร้อยละ 2.2 และในปีงบประมาณนี้แควนตัสกรุ๊ปมีภาษีรายได้ที่ต้องชำระ 374 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (7,798 ล้านบาท)

การให้รางวัลผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารแควนตัสกรุ๊ปมีมติจ่ายเงินปันผล 204 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (4,254 ล้านบาท) หรือ 13 เซนต์ (2.71 บาท) ต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่าย 23 กันยายน 2562 และบันทึก ณ 3 กันยายน 2562 รวมทั้งซื้อหุ้นคืนกลับคืน 79.7 ล้านหุ้น คิดเป็น 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (8,338 ล้านบาท) ณ เวลาขายเมื่อ 21 สิงหาคม 2562 และหากการซื้อสำเร็จลงจะช่วยให้การออกหุ้นตั้งแต่ปี 2558 ลดลงเกือบ 1 ใน 3 ถือว่ามากที่สุดสำหรับบริษัทใดๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

แควนตัสกรุ๊ปจะยังคงเดินหน้าประเมินส่วนเกินทุนทุกครึ่งปีเพื่อให้สอดคล้องกับขอบข่ายด้านการเงิน เงินส่วนเกินงวดแรกจะจัดสรรในรูปของเงินปันผล คิดเป็น 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (8,338 ล้านบาท) และเมื่อมีการปรับสิทธิประโยชน์จากรายได้ต่อหุ้นจากการซื้อหุ้นกลับคืนจากประกาศในวันนี้จะทำให้มีเงินปันผล 27 เซนต์ออสเตรเลีย (5.63 บาท) ต่อหุ้น

 

การลงทุนในอนาคต แควนตัสกรุ๊ปยังคงลงทุนต่อไปโดย

 • ประกาศงานวิจัย 3 เที่ยวบินสำหรับโครงการซันไร้ซ์ (Project Sunrise) ก่อนสิ้นปฏิทินปี 2562 ซึ่งให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์จากนิวยอร์กและลอนดอนไปซิดนีย์ โดยระหว่างเที่ยวบินมีการบรรทุกผู้โดยสาร รวมทั้งมีการทดสอบพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเที่ยวบินและผู้โดยสารเกี่ยวกับความสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างเที่ยวบิน รวมถึงการลดการปล่อยของเสียต่างๆ ทั้งนี้กรณีศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนการตัดสินครั้งสำคัญในเดือนธันวาคม 2562 
 • ปรับปรุงเครื่องบินแอร์บัส A380 จำนวน 12 ลำแล้วเสร็จ รวมถึงการอัพเกรดห้องโดยสารแต่ละชั้นโดยสาร ห้องพักรับรองผู้โดยสารภายในเครื่องบินใหม่ และการเพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับที่นั่งพรีเมียมอีกร้อยละ 27 โดยคาดว่าเครื่องบินลำแรกจะพร้อมให้บริการกันยายนศกนี้ 
 • การส่งมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลนเนอร์ 6 ลำ สำหรับสายการบินแควนตัสเส้นทางบินต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2562 จะทำให้มีเครื่องบินประจำการทั้งหมด 14 ลำ
 • เพิ่มที่นั่งห้องพักรับรองผู้โดยสารสายการบินแควนตัสที่สิงคโปร์ขึ้นร้อยละ 60 รวมทั้งขยายห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และเปิดให้บริการห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส
 • ปรับปรุงโปรแกรมสะสมคะแนนการเดินทางฟรีเคว่นฟลายเออร์มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (421 ล้านบาท) รวมถึงการให้รางวัลเป็นที่นั่งเดินทางเพิ่ม 1 ล้านที่นั่งต่อปี ลดค่าบริการบางอย่างของสายการบินสำหรับการใช้แต้มคะแนนสะสมจองตั๋วโดยสารลงมากถึงร้อยละ 50 และลดแต้มคะแนนแลกที่นั่งในเส้นทางบินต่างประเทศสายการบินแควนตัสลงร้อยละ 10 
 • เดินหน้าลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวให้ได้ 100 ล้านชิ้นภายในปี 2563 และกำจัดของเสียขยะฝังกลบลงร้อยละ 75 ภายในสิ้นปี 2564 
 • เตรียมแนะนำเครื่องบินแอร์บัส A321 จำนวน 18 ลำ สำหรับสายการบินเจ๊ทสตาร์ที่จะเริ่มส่งมอบตั้งแต่กลางปี 2563 

ภาพรวม แควนตัสกรุ๊ปเดินหน้าให้ความสำคัญเรื่องดีมานด์ให้สอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการ รวมถึงสร้างอัตราการเติบโตด้านรายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน 

สำหรับการดำเนินงานของกรุ๊ปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณดำเนินงาน 2563 ได้แก่

 • คาดว่าค่าใช้จ่ายน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเป็นราว 3,950 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (82,226 ล้านบาท) หรือเพิ่มราว 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2,083 ล้านบาท) 
 • คาดว่าครึ่งปีแรกปีงบประมาณ 2563 แควนตัสกรุ๊ปจะมีอัตราบรรทุกเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 1 ส่วนตลาดแควนตัสกรุ๊ปภายในประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัวไปจนถึงลดลง เส้นทางบินต่างประเทศของแควนตัสกรุ๊ปจะดีขึ้นราวร้อยละ 1.5 ขณะที่ความสามารถของคู่แข่งในปีครึ่งปีแรกปีงบประมาณ 2563 จะลดลงราวร้อยละ 1
 • ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายของแควนตัสกรุ๊ป (รวมการเติบโตในส่วนของค่าจ้าง) คาดว่าจะอยู่ที่ราว 250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (5,208 ล้านบาท)
 • ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานต่างๆ คาดว่าจะเป็นเงิน 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (8,331 ล้านบาท) 
 • คาดว่าปีงบประมาณ 2563 จะมีค่าใช้จ่ายทุนรวม 2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41,659 ล้านบาท) 
 • การอ่อนค่า และการผ่อนชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ราว 130 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2,708 ล้านบาท) 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 26 August 2019 08:18
อนุทิพย์ ก่อเกิดทรัพย์ทวี

Author : เกาะติด รวบรวมข่าวและองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตร สาระน่ารู้เรื่องเกษตรทุกด้าน นับตั้งแต่ด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดถึงด้านการแปรรูป

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM