November 29, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Government News (44)

“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมร้านจำหน่ายพืชผักและข้าวอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กฟก.จับมือกระทรวงพาณิชย์หนุนนโยบายเชิงรุก "กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด"

"ช่างแอร์ต้องมี License" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเชิญชวนช่างแอร์เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดฝึกอบรม สาขา การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจงานไม้  จำนวน 25 คน  ณ  กลุ่มช่างไม้วัดขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้า ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” เครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน มุ่งสนับสนุนภารกิจงานชลประทาน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสูงสุด

กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยแล้ง

‘มหาดไทย’ จับมือ ‘การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ’ นำเทคโนโลยี สวทช. มาใช้พัฒนาเมือง ช่วยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

จัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Page 1 of 4
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM