Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

SOLIDWORKS ส่งเสริมเรียนรู้ผู้พิการ สร้างแรงงาน-สร้างโอกาส-สร้างอาชีพ

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชนส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS พร้อมฝึกอบรมเพื่อการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม CSR ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3D ด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ SOLIDWORKS ซึ่งรับมอบโดย คุณณรงค์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (คนที่ 2 จากขวา)

ทั้งนี้ แอพพลิแคด ยังจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้ SOLIDWORKS ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี อีกด้วย (ชื่อเดิม: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ อาจารย์อพัชฎา  ฮวบนรินทร์ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (คนแรกจากขวา) โดยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะทำให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งการขยายโอกาสทางการศึกษานั้นไม่เพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนทำให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Sunday, 24 February 2019 02:02
กิตติพันธ์ ต่ออภิชาติตระกูล

Author : เกาะติดข่าวในอุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์

รวมถึงเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.