Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Government News

Government News (26)

กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ส่งออกสมัครรางวัล PM EXPORT AWARD 2019 สร้างโอกาสสู่ผู้นำการค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยไฟแรงเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมปั้นนักออกแบบดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสู่สากล

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม หรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) จะเริ่มให้บริการประมานเดือนเมษายน 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้ให้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็น ยิ่น 13 ล้านบาทแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง พร้อมเผย 5 เดือนแรกงบ 62 ปล่อยกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการแล้ว 34 ล้านบาท ลูกจ้างได้ประโยชน์กว่า 1,705 คน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่าผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เก็บได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 28,006 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของรางวัล และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่หน่วยงานในชุมชน เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 

ทีเส็บเตรียมผลักดันงานพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ TMVS ต่อเนื่อง หวังวางรากฐานอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เข้มแข็งเตรียมพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชียด้วยมาตรฐานสากล เร่งยกร่างแผนแม่บท 5 ปี

พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รมช. กระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ใน 3 จังหวัด ภาคอีสาน ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ ขอนแก่น และอุดรธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระดับชุมชนและผู้ประกอบการ 

Page 1 of 2