Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

UU ลงทุนเพิ่ม รองรับผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน

กว่า 20 ปี“บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)” (ยูยู) ผู้นำด้านการบริหารกิจการประปาที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชูนโยบายปี 2562 เตรียมขยายการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รองรับการผู้ใช้บริการทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน รุกเศรษฐกิจไทยยุค 4.0


นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารกิจการประปาอย่างครบวงจร เปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทฯได้ประเมินความต้องการใช้น้ำประปาของไทยทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน พบว่ายังมีความต้องการใช้ในที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำประปาในภาคการผลิต ที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการใช้น้ำประปาในภาคครัวเรือนนั้น พบว่าอัตราการใช้น้ำในเขตเมืองสูงกว่าในเขตชนบท ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน

บริษัทฯ จึงมีแผนลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปา โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว เช่น ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะบริเวณจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และการลงทุนระบบสูบน้ำประปาเพื่อจ่ายน้ำประปาไปยังโซนสูงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงวางท่อขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและยังส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตได้ตามเป้าหมายด้วย

 

เร่งปรับปรุงโครงการท่อประปาระยอง รับนโยบาย EEC

นายชนินทร์ นพรัมภา (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กับความมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาที่คุณภาพสูงที่สุด เพื่อชุมชนและโรงเรียน

ด้านนายชนินทร์ นพรัมภา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ2 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู กล่าวว่า ประปาระยองโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และ บมจ.ยูยู เปิดเผยว่าได้เร่งดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาเก่าที่มีอายุการใช้งานมานานที่เรียกว่า AC (ซีเมนต์ใยหิน) โดยเปลี่ยนเป็นท่อประปาแบบใหม่เรียกว่าท่อ HDPE ใช้งบลงทุนทั้งหมด 248 ล้านบาท รวม 99 โครงการ ระยะทางรวม 111 กิโลเมตร ทั้งในเขตอำเภอเมืองระยอง และเขตอำเภอบ้านค่าย โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2562  นี้

“ท่อประปาใหม่แบบ HDPE เป็นท่อประปาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีโครงสร้างที่แข็งแรง น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่วางท่อ ไม่เปราะและแตกหักง่าย ลดปัญหาการเกิดท่อประปาแตกรั่วและปัญหาคุณภาพน้ำประปาจากการซ่อมท่อ สามารถเพิ่มแรงดันส่งจ่ายน้ำในท่อประปาได้มากขึ้น น้ำประปาจะไหลแรงขึ้น และในบางโครงการจะมีการเพิ่มขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้น้ำในอนาคต”

โดยโครงการปรับปรุงท่อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาทิ บริเวณถนนยมจินดา ฝั่งซ้าย-ขวา ทางเข้าพัน ร.7 ถนนหลังวัดป่าประดู่ หรือที่กำลังดำเนินการอยู่ อาทิ ถนนตากสินฝั่งซ้ายจากถนนสุขุมวิทเชื่อมถนนปากน้ำ ถนนอารีราษฎร์ ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการประชาชนอาจได้รับผลกระทบบ้างในด้านความสะดวกในการสัญจร หรือบางครั้งอาจมีการปิดน้ำเพื่อประสานท่อทำให้น้ำประปาไม่ไหลถึงไหลอ่อนได้

ประปาระยองมีความพร้อมให้บริการน้ำประปาอย่างดีที่สุด ซึ่งหากผู้ใช้น้ำมีคำแนะนำหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับประปา สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง

“อาทิ ผ่านช่องทาง Line: @PWA.UU.Rayong ช่องทาง Call Center โทร.1141 กด 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่โทร 038-611116, 038-615221, 038-615276”

นายชนินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประปาระยองมีกำลังการผลิตน้ำประปารวมสูงสุด 84,000 ลบ.ม./วัน ส่งจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในเขตเมืองระยองและอำเภอบ้านค่ายบางส่วนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 76,000 ราย ดูแลเส้นท่อประปาความยาวรวมกว่า 1,300 กิโลเมตร

 

กว่า 20 ปีแห่งผู้ดำเนินกิจการบริหารกิจการประปาครบวงจร

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 930 ล้านบาท ในปี 2558

ยูยูเป็นผู้นำธุรกิจบริหารกิจการประปาอย่างครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทฯและบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด, บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด, บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด และบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด

โดยสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามวิธีการผลิตน้ำประปาได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจการประปาผิวดิน และกลุ่มกิจการประปาจากน้ำทะเล  การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯครอบคลุมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่คู่สัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ต่างๆ หรือการจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้ใช้น้ำรายย่อย

ทั้งนี้บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการประปาในหลายพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน และบริหารโครงการทั้งหมด ในรูปแบบสัญญาต่างๆได้แก่ BOO (Build-Own-Operate) BTO (Build-Transfer-Operate) BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) และ Lease ตลอดจนการรับจ้างบริหารกิ จการประปาให้แก่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ซึ่งสัญญาในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดเป็นสัญญาระยะยาว 15-30 ปี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยูยู ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปา บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน ยูยู มีกำลังการผลิตน้ำประปารวมมากกว่า 380,000 ลบ.ม/วัน และดูแลระบบประปาให้คนไทยมากกว่า 200,000 ครัวเรือน รวมทั้งดูแลรักษาท่อประปาความยาวรวมมากกว่า 2,370 กิโลเมตร โดยตลอดเวลากว่าทศวรรษ ยูยู ลดปริมาณน้ำสูญเสียไปแล้วกว่า 55 ล้าน ลบ.ม.

บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญการบริหารกิจการประปาอย่างครบวงจร ด้วยจุดแข็งด้านการดำเนินธุรกิจที่นำเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis) หรือการแยกเกลือออกจากน้ำมาใช้เป็นรายแรกของไทย ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของไทยภายใต้ โดยได้ทำสัญญาร่วมทุนจากหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ การผลิตน้ำประปาและสามารถส่งจ่ายน้ำให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การันตรีคุณภาพน้ำ : ยูยู ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ "หน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพน้ำบริโภค ประเภทการพัฒนาระบบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้"

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังทำสัญญาร่วมทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำประปากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในรูปแบบสัญญาสัมปทานและรับจ้างบริหารกิจการประปาระยะยาว ทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งด้านการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเข้าประมูลแข่งขันเพื่อเข้าพัฒนาบริหารกิจการประปาใหม่ๆ เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคในอนาคตอีกด้วย

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Saturday, 16 March 2019 08:45
อรวรรณ ก่อทรัพย์ทวี

Author : เกาะติด รวบรวมข่าวและองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตร สาระน่ารู้เรื่องเกษตรทุกด้าน นับตั้งแต่ด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดถึงด้านการแปรรูป

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.