Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
เรื่องเล่าอุตสาหกรรม

เรื่องเล่าอุตสาหกรรม (14)

ทำไมต้อง STI ???  คำถามนี้ย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนได้จากผลงานที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาแล้วกว่า 500 โครงการ โดยกลุ่มลูกค้า เป็นเจ้าของโครงการอสังหาฯ รายใหญ่ของประเทศไทยหลายราย ไว้วางใจ STI ให้ทำหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึง โครงการอสังหาฯ ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่าง One  Bangkok  

ธุรกิจก่อสร้าง เป็นนับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ความสามารถในการลดต้นทุนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงประสบการณ์ของเจ้าของกิจการและทีมงานซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานที่ได้รับมา